Simple CNC Programming Examples

Simple Threading CNC Lathe Program Example G33

Simple Threading CNC Lathe Program Example G33

% N10 T103 M06 N20 G97 S640 M03 N30 G00 X36.93 Z7.5 M08 N40 G33 K2.5 Z-52 N50 G00 X45 N60 Z7.5 N70 X200 Z200 M09 N80 M30

Simple Contour Turning with Radius CNC Lathe Program Example

Simple Contour Turning with Radius CNC Lathe Program Example

% N10 T105 M06 D2500 N20 G96 S150 G95 F.2 M04 N30 G00 X32 Z34 M08 N40 G01 X-1 N50 G00 X29.6 Z36 N60 G01 Z24 N70 G02 X39.6 Z19…

Simple Boring Operating CNC Lathe Program Example

Simple Boring Operation CNC Lathe Program Example

% N10 T04 M06 N20 G97 S830 G95 F0.1 M03 N30 G00 X38 Z23 M08 N40 G01 X38 Z-13 N50 G00 X34 N60 G00 Z200 M09 N70 G00 X200 Z200…

Simple Grooving in X-axis CNC Lathe Program Example

Simple Grooving in X-axis CNC Lathe Program Example

% N10 T08 M06 N20 G96 S80 G95 F0.05 M03 N30 G00 X54 Z-29 M08 N40 G01 X40 N50 G00 X60 N60 G00 X200 Z200 M09 N70 M30

Simple Diameter Turning CNC Lathe Program Example

Simple Diameter Turning CNC Lathe Program Example

% N10 T104 M06 N20 G97 S2000 G95 F0.1 M03 N30 G00 X18 Z2 M08 N40 G01 Z-22 N50 G01 X26 N60 G00 X200 Z200 M09 N70 M30

Simple Facing CNC Lathe Program Example

Simple Facing CNC Lathe Program Example

% N10 T03 M06 N20 G96 S150 G95 F0.1 D2500 (D = Maximum spindle speed) N30 G00 X54 Z-2 M03 M08 N40 G01 X-1 N50 G00 X200 Z200 M09 N60…